Cijena naših usluga se kreće od početnih 400,00 kn pa na dalje.

Bitni faktori za određivanje cijene su:

Konačna cijena naših usluga se dogovara u konzultacijama sa Vama.

Prvih mjesec dana naše knjigovodstvene usluge su besplatne!