Kompletne knjigovodstvene usluge za obrte i poduzeća

  • Financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom
  • Izrada knjiga ulaznih i izlaznih računa, te obračun PDV-a
  • Izrada knjige primitaka i izdataka
  • Sastavljanje popisa imovine
  • Obračun amortizacije
  • Izrada statističkih izvještaja
  • Obračun plaća
  • Prijave i odjave
  • Prijava poreza na dobit i prijave poreza na dohodak
  • Završni račun (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje)

Poslovno savjetovanje

Izrada poreznih prijava za građane

Elektronička predaja dokumenata, te kontaktiramo sa referentima porezne uprave i ostalim službama

Po dogovoru dolazimo po dokumente, te ih dostavljamo gdje je potrebno